Home » Nieuws » Volkskrant: 'Vandaag is het al de 70ste dag dat ik 112 niet kan bereiken in geval van nood'

Volkskrant: 'Vandaag is het al de 70ste dag dat ik 112 niet kan bereiken in geval van nood'

dinsdag 17 juli 2012De Volkskrant besteedt opnieuw aandacht aan het probleem van de mobiele onbereikbaarheid van het alarmnummer 112. Lees het artikel hier, alsook de eerder verschenen artikelen in de media.

Volkskrant: 'Vandaag is het al de 70ste dag dat ik 112 niet kan bereiken in geval van nood'De Volkskrant plaatste vandaag een ingezonden opiniestuk van een dove vrouw.

De dove Maria Hoek had wel dood kunnen gaan als gevolg van de mobiele teksttelefonie-storing bij alarmnummer 112. 'Het feit dat ik al 70 dagen niet zelfstandig contact kan leggen met 112 maakt dat ik me gediscrimineerd voel op grond van mijn doofheid', schrijft zij.

Wat ben ik blij dat ik onderstaande anekdote kan navertellen.
Zaterdag 26 mei stond ik op met een zware arm. Mijn horende partner was al op pad. Na haar thuiskomst vertelde ik over mijn arm en dat mijn hand koud bleef. Prompt belde zij de huisartsenpost op en na het beantwoorden van enkele vragen moest ik direct komen. Tenslotte is na een scan vastgesteld dat ik zowel een slagaderstolsel in mijn linkeroksel had alsook longembolie. Met spoed werd ik opgenomen op de Intensive Care in het ziekenhuis. Eind goed al goed.


Storing
Hoe anders had mijn verhaal kunnen aflopen als ik geen horende partner had die voor mij had kunnen bellen met de huisartsenpost? Want zelf kon ik als dove geen telefonisch contact leggen omdat het netwerk van de mobiele teksttelefonie (een tekst-variant op spraakbellen, speciaal ontwikkeld voor dove mensen) op dat moment al 26 dagen uit de lucht was. Laat staan dat ik 112 had kunnen bereiken! De kans is groot dat ik dood was gegaan als gevolg van de mobiele teksttelefonie-storing.

Voor hetzelfde geld had ik een dove partner. Wat had ik dan moeten doen? Weet u trouwens dat liefst 70 procent van dove volwassenen samenleeft met een dove partner? Hoe moeten zij 112 bellen? Natuurlijk had ik naar de buren kunnen gaan, maar wat als ze aan het werk zijn of op vakantie? Door de huidige situatie voel ik me teruggeworpen naar de tijd vóór de intrede van de teksttelefoon in 1984. In die tijd moet ik namelijk ook regelmatig naar de buren toe om een telefoontje te laten plegen.

"Ik voel me door de ministers Verhagen en Opstelten in de steek gelaten. En met mij 150.000 andere doven en zwaar slechthorenden ook."

Onveilig
Vandaag is het al de 70ste dag dat ik 112 niet kan bereiken in geval van nood. Ik voel me hier heel onveilig bij. En dit gevoel van onveiligheid wordt versterkt door de laconieke houding van de ministers Verhagen en minister Opstelten.

Want ik hoef maar te denken aan hun reacties toen recentelijk het alarmnummer 112 liefst 6 uren lang niet bereikbaar was voor horende mensen. Minister Opstelten riep dat dat niet mocht, want 'elke seconde telt'. Helaas viel die nacht toch een dode te betreuren als gevolg van de 112 storing. Op 29 juni benadrukte hij opnieuw dat het alarmnummer 112 altijd bereikbaar moet zijn. Geldt dat dan niet voor doven? Staat hij er wel bij stil dat ook ik dood had kunnen gaan omdat ik niet zelfstandig de huisartsenpost of 112 kan bereiken?

Achterhaalde oplossing
Tweede Kamerlid Wiegman van ChristenUnie heeft Kamervragen gesteld aan minister Verhagen. Hij meende haar te kunnen geruststellen door te zeggen dat doven vanaf 1 juli sms-berichten kunnen sturen naar 112. Wat is dit voor een achterhaalde oplossing? Want uit onderzoek blijkt dat sms-verkeer veertien keer zo traag werkt als tekst- of beeldtelefonie. Is dit een werkelijk passende oplossing in een situatie waarin elke seconde telt? Waarom kiest de minister van Innovatie voor een trage en onveilige oplossing?  Helaas heb ik inmiddels begrepen dat de deadline van 1 juli verschoven is naar eind juli.

112 is een overheidsdienst. De bereikbaarheid van 112 voor dove mensen besteedt minister Verhagen voor de tweede keer uit aan een particuliere onderneming. Wat als ook deze onderneming failliet gaat?

Onlangs liet Verhagen weten gekozen te hebben voor de standaard Total Conversation.  Deze standaard maakt het mogelijk tegelijkertijd in tekst, beeld en spraak te communiceren. Deze standaard geeft de beste toekomstmogelijkheden voor dove mensen om met iedereen (horend en doof) op elk gewenst moment en in elk gewenste vorm te kunnen telefoneren. Ik ben dan ook verheugd dat deze keuze is gemaakt.
Vooral ook omdat deze standaard reeds is ontwikkeld in Europees verband. Het Nederlandse bedrijf AnnieS was hierbij betrokken en kon daarom de garantie geven het op korte termijn te kunnen leveren.

Toch koos Verhagen voor een buitenlands bedrijf dat deze techniek nog moet gaan ontwikkelen. Om deze reden kan het Zweedse bedrijf nWise deze service op zijn vroegst in januari 2013 invoeren.

De keuze komt op mij over als regelrechte tijd- en geldverspilling. Dat had voorkomen kunnen worden als het deskundige advies van de projectleider van 'Signaal' is overgenomen door Verhagen. Hij laat hiermee welbewust een levensgevaarlijke situatie voor u en mij voortbestaan. (Want als u een ongeluk krijgt en ik ben de enige omstander, krijgt u - tot mijn spijt - geen professionele hulp.)

Ik voel me door de ministers Verhagen en Opstelten in de steek gelaten. En met mij 150.000 andere doven en zwaar slechthorenden ook.

Het feit dat ik al 70 dagen niet zelfstandig contact kan leggen met 112 en met andere dienstverleners als de huisarts en hun laconieke reacties hierop maakt dat ik me gediscrimineerd voel op grond van mijn doofheid.

Ik zou dan ook graag zien dat de ministers hun verantwoordelijkheid eindelijk serieus nemen en alles in het werk stellen alsnog de problematiek van het ontbreken van mobiele teksttelefonie zo snel mogelijk op te lossen. Liever vandaag dan morgen! Liever morgen dan over een half jaar!

Maria Hoek


Eerder verschenen in de media:


sitestat

© 2022 Soap & Signaal