Home » Nieuws » Vernieuwde website AllesToegankelijk helpt ondernemers aan meer klanten

Vernieuwde website AllesToegankelijk helpt ondernemers aan meer klanten

woensdag 14 september 2011Niet-toegankelijke ondernemers lopen tot 15% omzet mis. Met een zaak die goed bereikbaar is en een product dat iedereen zonder problemen kan gebruiken, bedien je meer klanten. Dat levert extra winst op! De verbeterde website www.AllesToegankelijk.nl helpt ondernemers hun producten en diensten toegankelijk te maken voor mensen met een beperking (15% van de samenleving). Vilans, kenniscentrum voor langdurende zorg, heeft de bestaande website aangepast aan de wensen van de gebruikers. De nieuwe website toont meer tips, checklists en praktische voorbeelden van en voor ondernemers.

Vernieuwde website AllesToegankelijk helpt ondernemers aan meer klanten

De website is onderdeel van een project van ondernemers, belangenorganisaties, kenniscentra en overheid om de toegankelijkheid van de samenleving te verbeteren. AllesToegankelijk.nl ontsluit sinds eind 2009 informatie over de toegankelijkheid van producten en diensten en maakt het toepasbaar. Op de vernieuwde website staan praktische voorbeelden die ondernemers inspireren. Tips en checklists helpen hen vervolgens om zelf aan de slag te gaan met de toegankelijkheid van hun eigen zaak. Goede voorbeelden kunnen zij delen met andere bezoekers.

 

Voordelen

Het loont om een toegankelijke ondernemer te zijn, dat blijkt uit de voordelen die de geïnterviewden in filmpjes naar voren brengen. Een snackbarhouder maakt meer winst omdat hij meer klanten ontvangt, een hoteleigenaar vertelt dat de klanttevredenheid toeneemt. Er zijn speciale themapagina’s waarop de toegankelijkheid van een bepaalde branche centraal staat. Naast voorbeelden van horecaondernemingen vindt u op de site servicegerichte gezondheidscentra, in het najaar van 2011 aangevuld met toegankelijke detailhandel en retail.

 

Behalve voor ondernemers, is de site ook voor beleidsmakers en consumenten. Iedereen die zijn bijdrage levert, werkt samen met andere bezoekers van de website aan een toegankelijke samenleving. Kijk voor nieuws over toegankelijkheid, evenementen, vragen en reacties, wetten en richtlijnen en nog veel meer handige informatie op AllesToegankelijk.nl.

 

Meer over AllesToegankelijk

In AllesToegankelijk werken ondernemers en mensen met beperkingen samen met kennisorganisaties en overheden om de toegankelijkheid van goederen en diensten substantieel te vergroten. 25 Partnerorganisaties zetten zich in voor de verbetering van de toegankelijkheid van producten en diensten (alles wat je kunt kopen, huren of lenen). Vilans, kenniscentrum voor de langdurende zorg, is uitvoerder van het project. Behalve de website is er een vraagbaak via e-mail of telefoon: info@AllesToegankelijk.nl of telefoon 0900-2882882.

© 2023 Soap & Signaal