Home » Nieuws » Uitreiking eerste Toegankelijkheids-Award aan Fries Scheepvaartmuseum

Uitreiking eerste Toegankelijkheids-Award aan Fries Scheepvaartmuseum

vrijdag 4 oktober 2013Het Fries Scheepvaartsmuseum in Sneek heeft op 30 september de eerste Toegankelijkheids-Award van de gemeente Súdwest Fryslân in ontvangst mogen nemen. Deze werd uitgereikt door Tweede Kamerlid Otwin van Dijk (zelf rolstoelgebruiker). De gemeentelijke adviescommissie integratie gehandicaptenbeleid (de CIG) verstrekt zo’n award op basis van een toets op toegankelijkheidsaspecten voor mensen met een beperking. Hiertoe is een zeer bruikbaar werkdocument opgesteld ‘Kom, Hoor en Zie – toegankelijkheid naar en in gebouwen’.

Uitreiking eerste Toegankelijkheids-Award aan Fries ScheepvaartmuseumNamens Hoor Friesland (een samenwerking van de NVVS en Friese Doven), die ook zitting heeft in de CIG-raad, waren er  verschillende slechthorenden aanwezig. Dankzij de ringleiding in de gehoorzaal konden zij de sprekers uitstekend volgen. Bovendien was het mogelijk om met behulp van een Nederlandstalige audiotour met ringleidinglus een uitstekende rondleiding te krijgen in het Museum. Ook de ringleiding bij de balie werd zeer gewaardeerd.

De komende tijd zal de CIG aan de hand van het opgestelde eisenpakket verschillende bestaande openbare gebouwen toetsen op hun toegankelijkheid. Daarnaast heeft de CIG afspraken gemaakt met de gemeente Súdwest Fryslân dat er bij toekomstige nieuwbouwplannen en bouwaanvragen direct rekening zal worden gehouden met de toegankelijkheidsaspecten. Tijdens de bijeenkomst werd de hoop uitgesproken dat ook andere gemeenten dit voorbeeld zullen volgen.

© 2022 Soap & Signaal