Home » Wat doet Signaal » Telecommunicatie

Telecommunicatie

Telefonie is in de horende maatschappij niet weg te denken. Veel alledaagse dingen worden telefonisch geregeld: snel een afspraak maken met een loodgieter, of met een dokter, een werkgever of collega snel wat vragen, de nooddiensten bereiken, een vraag stellen over een factuur van je zorgverzekering, ... allemaal belangrijke zaken waarvoor je directe communicatie over telefonie nodig hebt.
Voor doven en slechthorenden is dit niet zo vanzelfsprekend. Signaal zet zich daarom in voor gelijkwaardige toegang tot telecom voor doven en slechthorenden, zowel met tekst als beeld (gebarentaal).

Doven en slechthorenden kunnen  gebruik maken van de huidige teksttelefoon-bemiddelingsdienst van KPN (voorheen bekend onder de naam Teleplus). Deze bemiddelingsdienst zorgt ervoor dat doven en slechthorenden met hun teksttelefoon kunnen bellen met horenden die een gewone telefoon gebruiken. Het voordeel van teksttelefonie ten opzichte van andere tekstcommunicatie (zoals sms of chat) is dat elk lettertje gelijktijdig op het scherm van de andere verschijnt. Om gebruik te kunnen maken van de KPN teksttelefoonbemiddelingsdienst dienen doven en slechthorenden te beschikken over een analoge of mobiele teksttelefoon.

De KPN Teksttelefoonbemiddelingsdienst is vanaf dag één gepaard gegaan met rumoer: de service was alleen overdag beschikbaar, niet geschikt was voor internationale nummers en rekende hoge tarieven. De laatste jaren waren de openingstijden weer regelmatig onderwerp van discussie. De dienst kost KPN veel inzet van menskracht en levert hen financieel weinig op, vandaar dat gedeeltelijke sluiting dreigde. Gelukkig bleef de dienst 24u op 24u open. Dat is nodig wanneer je de nooddiensten wil bereiken, voor 8u de school van je kind wenst te bereiken of tal van andere situaties.

Telefonie via gebaren(taal) is op dit moment mogelijk indien men in het bezit is van een beeldtelefoon. Dit kan enkel naar andere gebruikers met een beeldtelefoon. Er is op dit moment geen vertaaldienst voor beeldtelefonie zoals dat bij teksttelefonie het geval is. Daardoor kunnen zij via beeld met gebaren(taal) horende mensen die geen gebarentaal kennen niet  bereiken. Dat moet anders, vindt Signaal.

SIGNAAL is groot voorstander van technieken waarbij er directe communicatie toegankelijk is voor doven en slechthorenden en weet zich gesteund door een Europese richtlijn die zegt dat telecommunicatie voor iedereen toegankelijk moet zijn. SIGNAAL zet zich op dit moment actief in voor een lobby met het ministerie van EL&I inzake gelijkwaardige toegang tot telecom voor doven en slechthorenden. Hierbij worden de belangen van  doven en slechthorenden behartigd, zowel voor hen die gebruik maken van beeld (gebarentaal),  als tekst en/of audio (spraak).

Signaal zet zich in voor telefonie voor doven en slechthorenden zodat er sprake is van

  • interoperabiliteit van toestellen voor doven en slechthorenden onderling, en interoperabiliteit met toestellen voor horenden, en met de toekomstige tolkdienst(en);
  • een integratie van audio (spraak), tekst en beeld (gebaren), in de vorm van Total Conversation in 1 tolkdienst. Zo kunnen gebarentaligen ook teksttelefoongebruikers bereiken en omgekeerd. Door Total Conversation krijgt de gebruiker maximale flexibiliteit en mogelijkheden;
  • de mogelijkheid om zowel met tekst of gebaren(taal) de nooddiensten 112 te bereiken;
  • toepassing van zo veel mogelijk mainstream telefoontoestellen waar mogelijk, speciale software waar nodig. Op deze manier kunnen doven en slechthorenden meeliften op de ontwikkelingen binnen de horende telefonie. Bovendien is er zo een rechtstreekse mogelijkheid voor doven en slechthorenden om zonder tolkdienst met horenden te 'telecommuniceren';
  • de openingstijden voor de tolkdienst(en) 24u op 24u / 7 op 7 zijn, zodat telefonie niet beperkend is, en men ook in staat is 112 te bereiken;
  • toepassing van kwaliteitseisen bij de tolken: (ethische) code, opleiding/training, etc. Het is belangrijk dat de boodschap van doven en slechthorenden vertaald wordt en dat zij de controle over het gesprek blijven houden. Daarom pleit Signaal niet voor het 'bemiddelen' van gesprekken maar voor 'tolken' van de boodschap;
  • betrokkenheid van de gemeenschap van doven en slechthorenden bij de dienstverlening van de tolkdienst(en), zodat de belangen van doven en slechthorenden steeds voorop blijven staan.Documenten:

Handleiding huidige teksttelefoonbemiddelingsdienst KPN (15 november 2010)

Reactie Signaal op consultatieronde AMvB (22 april 2011)
De doelstellingen van SIGNAAL op het gebied van telecommunicatie
Aanbevelingen opstellen voor de toekomst van vertaaldiensten (beeld en tekst), inzake de telecomwetswijziging toezien op implementatie en klantwaardering, en het uitbreiden van de bemiddelingsdienst met moderne technieken na evaluatie.

© 2022 Soap & Signaal