Home » Nieuws » Teksttelefonie via internet vanaf half augustus

Teksttelefonie via internet vanaf half augustus

zondag 15 juli 2012Op 1 mei 2012 viel het mobiele teksttelefonienetwerk uit, door financiële problemen bij AnnieS. Het ministerie van EL&I, dat verantwoordelijk is voor toegang tot telecom voor doven en slechthorenden, koos het bedrijf nWise om dit mobiele netwerk weer op gang te brengen. Dat is er voorlopig nog niet, maar half augustus komt er wel teksttelefonie op de computer via internetverbinding. Deze vorm van teksttelefonie kan vanaf een computer ook verbinding maken met de KPN teksttelefoon bemiddelingsdienst (Teleplus) en met het alarmnummer 112.

Teksttelefonie via internet vanaf half augustus


Telecommunicatie voor doven en slechthorenden

Op 1 mei 2012 viel het mobiele teksttelefonienetwerk van AnnieS uit. AnnieS was de enige mobiele telecomaanbieder voor doven en slechthorenden in Nederland. Signaal wees het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) op hun verantwoordelijkheid: volgens de Europese regelgeving moest Nederland uiterlijk per 25 mei 2011 'gelijkwaardige toegang tot telecommunicatie' voor doven en slechthorenden hebben. Mobiele teksttelefonie valt hieronder. De belangenorganisaties zijn al sinds 2008 bezig met dit thema en Signaal is sinds begin 2011 met het ministerie van EL&I in contact naar aanleiding van deze Europese regelgeving, om via informatieverschaffing en lobbywerk te zorgen voor een optimale telecomvoorziening voor de doelgroep. Deze voorziening komt in 2013, met de implementatie van de universele dienstenrichtlijn van de Telecomwetswijziging: een beeld- en tekstbemiddelingsdienst.
Na vele Kamervragen, o.a. op verzoek van Signaal, nam het ministerie van EL&I in juni de verantwoordelijkheid om alvast te zorgen voor o.a. herstel van mobiele teksttelefonie. EL&I benaderde (slechts) twee partijen om de uitvoering tegen betaling te realiseren: nWise en Newco. Signaal leverde het ministerie objectieve criteria om zo de beste en snelste oplossing voor doven en slechthorenden te kiezen. Het ministerie koos voor de oplossing die in ieder geval niet de snelste was: nWise, de partner waarmee KPN samenwerkt voor het communicatienetwerk voor doven en slechthorenden. Signaal leverde daarna technische specificaties aan het ministerie van EL&I zodat de opdrachtformulering met nWise zo goed mogelijk zou aansluiten bij de behoeften van de doelgroep. Deze technische specificaties zijn ontwikkeld door communicatie-experts uit de doven- en slechthorendengemeenschap, en worden toegepast bij het Europese project REACH112. Deze specificaties worden benoemd onder de term 'Total Conversation'. Het is belangrijk dat ook de KPN Bemiddelingsdienst (Teleplus) meegaat met deze ontwikkelingen. Dat is vooralsnog niet het geval: de bemiddelingsdienst blijft op dit moment analoge telefonie hanteren.

 

nWise

nWise kreeg de opdracht van het ministerie EL&I en werkt nu aan o.a. teksttelefonie. Een oplossing voor de mobiele variant van teksttelefonie is er nog niet, maar wel lanceert nWise nu teksttelefonie via een website, d.i. een webcliënt (, een internetversie zoals AnnieS dat vroeger ook naast mobiele telefonie leverde).

 

nWise heeft ervaring met telecommunicatievoorzieningen voor doven en slechthorenden in onder andere de Scandinavische landen, de Verenigde Staten, Australië, Duitsland en België. De Nederlandse belangenorganisaties voor doven en slechthorenden, voor telecom gebundeld in Signaal, heeft er sinds begin 2011 bij EL&I op aangedrongen om Total Conversation in te voeren. Total Conversation is internationaal geaccepteerd als dé standaard voor telefoongesprekken met beeld, tekst en audio. Zo kan er gelijktijdig over afstand gesproken worden via gebaren(taal), real-time tekst (RTT) en spraak (en spraakafzien). Bovendien wordt er bij Total Conversation gebruik gemaakt van specifieke technische standaarden, die van belang zijn om snel en optimaal te kunnen telefoneren, in een open systeem (d.w.z. ook met andere teksttelefonie-aanbieders, met maximale compabiliteit). EL&I heeft daarna de invoering van Total Conversation als voorwaarde gesteld en nWise heeft dit toegezegd. Daarmee wordt Nederland het eerste land waar nWise een product volgens deze standaarden levert.

 

Samenwerking met het bedrijf Berengroep

Het Zweedse bedrijf nWise werkt samen met het Nederlandse bedrijf Berengroep (bekend van de website doof.nl). Berengroep wordt het 'Nederlandse gezicht' van het Zweedse bedrijf. nWise schakelt het bedrijf Berengroep in als intermediair voor de afstemming met de Nederlandse populatie en markt. Hun taak bestaat uit het onderhouden van contacten met Nederlandse klanten, vertalen van de producten, leggen van contacten met zorgverzekeraars en uitvoeren van helpdeskfunctie (in het Nederlands, het Nederlands met gebaren en de Nederlandse Gebarentaal).  De taken die AnnieS in het verleden opnam worden nu met financiële tussenkomst van het ministerie van EL&I geleverd door de samenwerkende bedrijven nWise en Berengroep: de technische voorziening enerzijds en de communicatie/klantenservice anderzijds.

 

Berengroep zal in de toekomst op diverse plaatsen demonstraties geven van de webcliënt en zal daarover nog berichten. Deze informatie zal tegen dan ook op de website van Signaal komen. De servicedesk van Berengroep is vijf dagen per week open, van 9u00 tot 17u00. Het bedrijf is bereikbaar per mail (info@berengroep.nl), via een webformulier op hun website of per telefoon (030 304 00 32). 

  

Wat kunnen we verwachten?

 

Signaal zal de webcliënt en andere telefoniesoftware van nWise testen zodra deze beschikbaar worden gesteld via Berengroep. Tegen die tijd volgt een bericht op de Signaal-website met de specifieke mogelijkheden van de webcliënt. Het is o.a. belangrijk om te weten of de gebruikte technische standaard van het systeem 'open' is (conform Total Conversation). Want alleen zo kan elk bedrijf Total Conversation diensten en telefoons ontwikkelen, en hebben doven en slechthorenden de vrijheid om te kiezen welke dienstverlener en welke telefoon ze gebruiken, en kunnen ze toch met alle anderen bellen of gebeld worden.

In elk geval zal de webcliënt van nWise conform de afspraken met het ministerie van EL&I de bereikbaarheid met de KPN Bemiddelingsdienst (Teleplus) en met 112 moeten realiseren via teksttelefonie (RTT).

 

Persbericht Berengroep / nWise: link


Bron: Signaal (samenwerkingsverband van NVVS, Dovenschap, Stichting Plotsdoven, Jongerencommissie, SH-Jong, FODOK en FOSS)

© 2022 Soap & Signaal