Home » Nieuws » Stand van zaken Museumactie Signaal

Stand van zaken Museumactie Signaal

vrijdag 12 oktober 2012De door Signaal geïnitieerde landelijke museumactie is ruim een half jaar aan de gang. Vierentwintig slechthorende en dove vrijwilligers screenen sinds maart 2012 musea aan de hand van een checklist op toegankelijkheid voor doven en slechthorenden.

Stand van zaken Museumactie Signaal Waarom deze actie?
De toegankelijkheid van musea voor doven en slechthorenden laat door gebruikmaking van audiotour, geluidsfragmenten, filmfragmenten en dergelijke nogal te wensen over, blijkt in de praktijk. Signaal heeft daarom een actie op touw gezet om musea te informeren over toegankelijkheid  voor zowel doven als voor slechthorenden en wil hen op maat adviseren hoe ze hun toegankelijkheid kunnen vergroten. Sinds maart 2012 zijn vierentwintig slechthorende en dove vrijwilligers druk bezig met het gezamenlijk in kaart brengen van de toegankelijkheid van musea in ons land. Op dit moment (medio oktober 2012) hebben de vrijwilligers al bijna 120 musea bezocht!

Eerste stappen tot vergroting van toegankelijkheid
Bij Signaal zijn op dit moment bijna 20 Nederlandse musea bekend die al stappen hebben gezet om hun toegankelijkheid te vergroten. Als vaakst genoemde verbetering  is aanleg van een ringleiding in daartoe geëigende zalen genoemd, in één geval is het volledige museum van ringleiding voorzien. Deze verbetering is gericht op slechthorenden.
Er zijn twee musea die zich specifiek hebben gericht op dove museumbezoekers. Deze musea maken gebruik van een dove rondleider die een rondleiding in Nederlandse Gebarentaal verzorgt. En één museum heeft een lespakket voor dove en slechthorende kinderen ontwikkeld.

De museumactie duurt nog tot half november 2012. In januari 2013 maken de museumadviseurs van Signaal een top-5 van de meest toegankelijke Nederlandse musea voor doven en slechthorenden. De nummer 1 krijgt een prijs uitgereikt voor het meest toegankelijke museum.

Bron: Signaal

© 2022 Soap & Signaal