Home » Nieuws » Signaal: Oproep aan de overheid na vijfentwintig dagen zonder telefonie

Signaal: Oproep aan de overheid na vijfentwintig dagen zonder telefonie

donderdag 24 mei 2012Doven en slechthorenden hebben al 25 dagen lang geen mobiele telefonie meer. Het teksttelefonienetwerk van AnnieS is door financiële problemen uit de lucht en er is geen alternatief beschikbaar. De gevolgen voor doven en slechthorenden zijn groot: je werkgever, de school van je kind, de arts of 112 niet kunnen bereiken. Het is haast niet voor te stellen dat dit anno 2012 gebeurt. Signaal dringt aan op een snelle goede overbruggingsmaatregel van de overheid, zodat doven en slechthorenden opnieuw kunnen telefoneren.

Signaal: Oproep aan de overheid na vijfentwintig dagen zonder telefonie

 

 

 


Geen telefonie meer

Mobiele teksttelefonie is sinds 1 mei 2012 uit de lucht. De meeste doven en slechthorenden hebben sinds dat moment geen enkele mogelijkheid meer om te telefoneren. De enkelingen met een analoog oud kasttoestel thuis kan dat wel nog. Het uitvallen van het mobiele teksttelefonienetwerk heeft grote gevolgen. Signaal vernam berichten van dove mensen die op hun werk problemen krijgen omdat ze niet meer kunnen telefoneren, een ouder die geen dingen kan regelen voor haar zoontje van drie, een man met acute kiespijn die de tandarts niet kan bereiken en na wachten op antwoord op een mail dan maar besluit zelf richting tandarts te fietsen, etc. Deze persoonlijke drama’s spelen zich af door het uitvallen van telefonie, al vijfentwintig dagen lang. De memorie van toelichting bij de telecomwet verwoordde het belang van telecom nochtans scherp:

Bepaalde diensten en voorzieningen, zoals openbare telefonie, zijn van zulk wezenlijk belang voor het deelnemen aan de maatschappij dat ze beschikbaar moeten zijn voor iedereen. Eindgebruikers met een fysieke beperking, zoals doven, slechthorenden, blinden en slechtzienden hebben evenzeer recht op goede en betaalbare toegang tot deze diensten.”

Deze telecomwetswijziging is sinds 8 mei 2012 door de eerste kamer goedgekeurd en zal in 2013 vorm geven aan gelijkwaardige telecommunicatie voor doven en slechthorenden middels Total Conversation ( de combinatie van spraak-, beeld- en teksttelefonie) en een bemiddelingsdienst. In tussentijd is het teksttelefoniesysteem van AnnieS uit de lucht, en worden doven en slechthorenden terug naar begin vorige eeuw terug gekatapulteerd, toen er nog geen telefonie was. Signaal roept de overheid op om in te grijpen, want zij heeft volgens de Europese regelgeving de verplichting om op dit moment voor deze doelgroepen gelijkwaardige telefonie te realiseren.

"Ik kan uw leven niet redden"

Doven en slechthorenden hebben nu geen mobiele mogelijkheid meer om 112 te bereiken. Zij kunnen hun eigen leven, maar ook dat van anderen niet redden. Dit is levensgevaarlijk. Minister Verhagen beloofde vanaf 1 juli de sms-mogelijkheid te voorzien voor doven en slechthorenden. Helaas is een sms onbetrouwbaar en duurt het 10 keer langer dan een gewoon spraak- of teksttelefoongesprek, zo blijkt uit ervaringen met sms-bereikbaarheid van nooddiensten in andere landen. Ook voor doven en slechthorenden geldt 'elke seconde telt'. Signaal ziet sms daarom niet als een definitieve oplossing voor de bereikbaarheid van 112. De echte oplossing blijft Total Conversation die zo snel mogelijk ingevoerd dient te worden.

© Bart Koolen: www.apbart.nl

 

Wat vraagt Signaal aan de overheid?

Signaal nam contact op met het ministerie van EL&I en vraagt om de plannen voor Total Conversation voor 2013 versneld door te voeren of om het mobiele teksttelefonienetwerk weer in werking te stellen zodat doven en slechthorenden weer over telefonie beschikken. Signaal dringt aan dat de overheid hiervoor spoedig middelen beschikbaar stelt om dit te realiseren. 


De antwoorden van minister Verhagen in de kamer herbekijken kan: speel onderstaand filmpje met ondertiteling af of lees het kamerstuk


Bron: Signaal

 


© 2022 Soap & Signaal