Home » Nieuws » Problemen bij AnnieS: minister Verhagen ‘wil er alles aan doen’ om bereikbaarheid teksttelefonie voor doven en slechthorenden in stand te houden

Problemen bij AnnieS: minister Verhagen ‘wil er alles aan doen’ om bereikbaarheid teksttelefonie voor doven en slechthorenden in stand te houden

vrijdag 18 mei 2012Op de vragen van Kamerlid Wiegman (ChristenUnie) over het dreigende faillissement van AnnieS, antwoordt minister Verhagen (Economische Zaken) dat hij er alles aan zal doen om de voorzieningen op peil te houden.

Wiegman vindt het een zorgelijke situatie dat het netwerk van AnnieS plat ligt. De minister onderschrijft het belang van teksttelefonie voor doven. In de toekomst komen er structurele verbeteringen door de onlangs aangenomen Telecomwet. Maar tot die tijd zal Verhagen bekijken wat hij kan doen, eventueel via een andere dienstverlener. Noodnummer 112 is vanaf juli in ieder geval ook per sms bereikbaar.

Problemen bij AnnieS: minister Verhagen ‘wil er alles aan doen’ om bereikbaarheid teksttelefonie voor doven en slechthorenden in stand te houdenOp de vragen van mevrouw Wiegman antwoordde minister Verhagen onder andere:

•         “Ik zal bekijken of er mogelijkheden zijn om als overheid ondersteuning te bieden, los van het feit dat AnnieS deze zelf kan verzorgen, voor het continueren van deze dienst voor doven en slechthorenden. Vorige week heeft de Eerste Kamer in navolging van de Tweede Kamer de Telecommunicatiewet heeft aangenomen. Die wet maakt het mogelijk dat 112 bereikbaar wordt voor apparatuur die werkt op basis van Total Conversation. Met deze apparatuur kan worden gecommuniceerd met tekst en spraak en beeld. Dat wordt ook gewenst door organisaties voor doven en slechthorenden en door het Europees Parlement. De aanwijzing van de leverancier van deze bemiddelingsdienst zal plaatsvinden na een open selectieprocedure. Dat betekent dat de dienst pas in de loop van 2013 operationeel zal worden. Ik zal er alles aan doen om te bekijken hoe wij als overheid eraan kunnen bijdragen om de bestaande voorziening op peil te houden. Daarnaast zullen wij bekijken hoe wij de procedure voor die betere dienst die via de wijziging van de Telecommunicatiewet mogelijk is, kunnen bekorten”.

•         “Wat onderzocht moet worden -- ik heb al gezegd dat ik zal bezien op welke manier we er een bijdrage aan kunnen leveren -- is op welke wijze het teksttelefoniesysteem door een andere dienstverlener voortgezet kan worden. Het KLPD heeft aan een Engelse provider aangeboden om de betaling over te nemen zodat in ieder geval de voortzetting gegarandeerd kon worden. De provider heeft daarop geantwoord daar geen vertrouwen in te hebben omdat die een langetermijncontinuïteit wil. Dat pad is dus afgesneden”.

•         “Ik heb daarnaast gezegd de mogelijkheden te onderzoeken voor ondersteuning om continuïteit van dienstverlening mogelijk te maken. Tegelijkertijd is het een technisch probleem, zoals daarnet al is gezegd. Het gaat om voorzieningen zoals telefoniesystemen, firewalls en meerdere servers. Daarom kan ik niet zeggen dat men het even over moet nemen, want die voorziening is specifiek door AnnieS opgezet voor haar klanten”.

•         “Verder is gevraagd of de markt dit punt überhaupt wel ziet. We hebben hier met z'n allen de Telecomwet uitvoerig besproken, inclusief het systeem van de nieuwe voorzieningen. We werken nu aan de oprichting van een bemiddelingsdienst op basis van de wet die de vorige week is aanvaard. De selectieprocedure vereist uiteraard de nodige zorgvuldigheid om de dienstverlening zeker te kunnen stellen”.

•         “Ik vind het ook buitengewoon jammer dat AnnieS in financiële problemen verkeert en dat de eigenaar van de server waarover die teksttelefonie wordt verzorgd, besloten heeft om vanwege betalingsproblemen bij AnnieS de dienst na 1 juli niet langer voort te zetten. Dat betekent dat deelnemers moeten terugvallen op analoge teksttelefonie, waarmee ook 112 bereikbaar is. Het kan niet meer via de normale voorziening die AnnieS leverde. De enige verzachting is dat vanaf 1 juli 112 bereikbaar is via sms”.

De bereikbaarheid van 112 via sms, met ingang van 1 juli a.s., is nieuw.
   

© 2022 Soap & Signaal