Home » Nieuws » Oproep Telecom-overleg Signaal

Oproep Telecom-overleg Signaal

dinsdag 6 december 2011Signaal zet zich in voor gelijkwaardige telecommunicatie voor doven en slechthorenden. Op een recent overleg met het ministerie van EL&I, werd besloten dat Signaal enkele aanbevelingen inzake Telecom voor doven en slechthorenden zou formuleren.
Heeft u relevante kennis inzake telecomwetswijzigingen voor doven en slechthorenden? Meldt u dan aan voor het Telecom-overleg van Signaal op 22 december 2011.

Oproep Telecom-overleg SignaalSignaal, het samenwerkingsverband van de landelijke belangenorganisaties voor doven en slechthorenden inzake toegankelijkheid, zet zich in voor telecommunicatie voor de doelgroepen. Signaal voert een lobby voor gelijkwaardige telecommunicatie voor doven en slechthorenden.

Op een recent overleg met het ministerie van EL&I werd besloten dat Signaal op zeer korte termijn enkele aanbevelingen inzake Telecom voor doven en slechthorenden formuleert. Hierbij gaat het in eerste instantie over technische doelstellingen en specificaties voor beeld- en teksttelefonie en de bemiddelingsdienst(en). Enkele andere aanbevelingen worden ook vermeld, zoals de betrokkenheid van de doelgroepen bij de implementatie van de bemiddelingsdienst(en), de kwaliteitsvoorwaarden voor tolken, etc.

Heeft u relevante kennis inzake telecom voor doven en slechthorenden,  meldt u dan per mail aan voor een Telecom-overleg van Signaal op 22 december 2011 om 19u30 in Houten (De Molen 89a). Als de voorbereidende werkgroep besluit u uit te nodigen, ontvangt  u een lijst aanbevelingen ter voorbereiding van het overleg.

© 2022 Soap & Signaal