Home » Nieuws » Oproep gebruikersgroep analoge teksttelefoon

Oproep gebruikersgroep analoge teksttelefoon

zaterdag 10 december 2011De oude analoge teksttelefoon zal wellicht verdwijnen. Signaal wil een gebruikersgroep samenstellen om de toekomstmogelijkheden te bespreken. Gebruikt u een analoge teksttelefoon en bent u bereid hierover mee te denken, samen met enkele anderen? Geef u dan nu op!

Oproep gebruikersgroep analoge teksttelefoonSignaal lobbyt voor goede telecom voor doven en slechthorenden. Het huidige overleg met het ministerie van EL&I inzake de wijziging van de telecomwet verloopt constructief. We bekijken hoe telefonie voor doven en slechthorenden het meest optimaal kan gebeuren. Dat lijkt de combinatie van tekst- en beeldtelefonie te zijn. Nieuwe technieken bieden nieuwe kansen: heel veel gewone hardware (smartphones, tablets) beschikt tegenwoordig over 1 of 2 ingebouwde camera's. Ook zijn de toetsenborden van smartphones handiger geworden. Dat biedt ook voor doven en slechthorenden nieuwe mogelijkheden.

Maar wat met de oude techniek, de analoge teksttelefoon? Vanuit hogerhand klinkt steeds meer het geluid dat de analoge teksttelefoon zal verdwijnen. Signaal wil daarom enkele dingen weten:
- Waarvoor wordt de analoge teksttelefoon vandaag gebruikt?
- Door wie wordt het gebruikt?
- Hoe zien gebruikers de toekomst van de analoge teksttelefoon?
- Welke alternatieven zijn haalbaar, welke niet? Hoe zou een nieuw product/software er uit moeten zien? Wat vinden gebruikers prettig, wat niet?

Mail naar info@toegankelijk.nu om deel te nemen aan dit gebruikersplatform.
Vermeld in de mail, onderstaande gegevens:
1. Uw naam.
2. Merk, soort analoge teksttelefoon.
3. Sinds wanneer ongeveer bent u teksttelefoongebruiker?
4. Waarvoor gebruikt u uw analoge teksttelefoon nu?
5. Hoe vaak per maand gebruikt u uw teksttelefoon?


We hopen op uw deskundigheid te kunnen rekenen om zo te werken aan een goed alternatief voor alle huidige teksttelefoongebruikers.


Ter info: kort gezegd is elke teksttelefoon die geen blackberry van AnnieS is, is een analoge teksttelefoon.

© 2022 Soap & Signaal