Home » Nieuws » Noodoproep belangenorganisaties aan Raad van de Europese Unie: maak noodhulpdiensten toegankelijk!

Noodoproep belangenorganisaties aan Raad van de Europese Unie: maak noodhulpdiensten toegankelijk!

dinsdag 22 mei 2018Op 9 mei 2018 hebben Europese belangenorganisaties een noodoproep aan de Raad van de Europese Unie gedaan om noodhulpcommunicatie toegankelijk te maken voor mensen met een handicap. De belangenorganisaties willen in de Europese Toegankelijkheidswet vastleggen dat nooddiensten bereikbaar zijn via Real Time Text en/of Total Conversation.

Noodoproep belangenorganisaties aan Raad van de Europese Unie: maak noodhulpdiensten toegankelijk!
Het Europees Parlement nam in 2011 een schriftelijke verklaring over de noodzaak van via 112 bereikbare noodhulpdiensten aan. De Europese Commissie heeft toegankelijkheidseisen voor verschillende producten en diensten inclusief noodhulpdiensten opgenomen in haar voorstel voor de Europese Toegankelijkheidswet (European Accessibility Act - EAA). Zowel het Europees Parlement als de Europese Commissie stellen voor om gebruik te maken van Real Time Text en/of Total Conversation. Zij volgen daarmee adviezen en aanbevelingen van REACH112 en NEXES.  

De Raad van de Europese Unie - kortweg De Raad - lijkt echter niet van plan om het voorstel van de Europese Commissie - om noodhulpdiensten bereikbaar te maken via Real Time Text en/of Total Conversation - over te nemen. Daarmee blijven de noodhulpdiensten in Europa grotendeels ontoegankelijk voor veel mensen met een handicap. Dit brengt miljoenen mensenlevens onnodig in gevaar.   

Verschillende Europese belangenorganisaties pleiten er nu in een noodoproep aan De Raad voor dat zogeheten Public Safety Answering Points (PSAP's), de alarmcentrales die noodoproepen beantwoorden, bereikbaar moeten zijn via Real Time Text of Total Conversation. Deze alarmcentrales moeten volgens hen ‘in staat zijn dergelijke toegankelijke communicatie op gepaste wijze te ontvangen, te beantwoorden en af te handelen, zoals bij spraakoproepen. Dit is technisch haalbaar en er zijn zelfs industriestandaarden beschikbaar.’  

Namens Platform Doven, Slechthorenden en TOS doet SIGNAAL de belangenbehartiging voor een beter bereikbaar 112 in Nederland. SIGNAAL pleit al sinds 2011 bij de Nederlandse regering voor bereikbaarheid van 112 via Total Conversation. Maar helaas is net als in Europa ook in Nederland de bereikbaarheid voor dove, slechthorende en spraakbeperkte personen onvoldoende, ondanks eerdere noodoproepen en onderzoeken. SIGNAAL steunt de noodoproep van de Europese zusterbelangenorganisaties. SIGNAAL vraagt daarnaast het Ministerie van Justitie en Veiligheid – beleidsmatig verantwoordelijk voor 112 – dat Nederland voldoet aan de Europese toegankelijkheidvereisten voor alarmcentrales.    

De noodoproep wordt gesteund door de volgende belangenorganisaties;

De noodoproep is hier te vinden: www.edf-feph.org/newsroom/news/emergency-call-council-accessible-emergency-communication-persons-disabilities

© 2023 Soap & Signaal