Home » Nieuws » Nieuws over bereikbaarheid alarmnummer 112 in NGT

Nieuws over bereikbaarheid alarmnummer 112 in NGT

vrijdag 24 april 2015Het Platform Doven, Slechthorenden, TOS (waar Signaal een project van is) zette de laatste ontwikkelingen rondom 112 op een rijtje. Zowel in tekst als in een NGT-video.


Bekijk hier de NGT-video.

Een transcript van bovenstaande film staat hieronder:

De zeven belangenorganisaties voor doven, slechthorenden en personen met een taalontwikkelingsstoornis werken samen onder de noemer ‘Platform doven, slechthorenden en tos.’ Dit platform zet zich onder andere in voor verbetering van bereikbaarheid van alarmnummer 112. Rondom 112 is afgelopen maanden veel gebeurd. In dit filmpje een kort overzicht.

Vernieuwingen alarmcentrale
In februari 2015 is alarmnummer 112 beter bereikbaar geworden voor doven en slechthorenden. Met Total Conversation-software kunnen doven en slechthorenden via computer, tablet of smartphone bellen met de alarmcentrale. Dankzij een aantal vernieuwingen bij de alarmcentrale kunnen gesprekken voortaan sneller verlopen. Medewerkers van de alarmcentrale, zogeheten centralisten, zijn getraind in het omgaan met Total Conversation-apparatuur en het afhandelen van teksttelefoongesprekken. De 112-centralist kan – wanneer je hiervoor toestemming geeft – zien wie je bent en waar je woont.

Doven en slechthorenden kunnen nu 24 uur per dag rechtstreeks met de alarmcentrale communiceren via tekst en geluid. Een slechthorend persoon kan bijvoorbeeld zelf spreken, en krijgt tekst terug van de centralist. Een doof persoon kan zonder tussenkomst van een tolk teksttelefoneren met de centralist.

Verbeterde bereikbaarheid van 112 is beperkt
Platform doven, slechthorenden en tos is blij met elke verbetering van de bereikbaarheid van 112 voor doven en slechthorenden, maar vindt de recente vernieuwingen beperkt. Beperkt tot tekstbellen met 112. Beperkt voor gebarentaalgebruikers, omdat zij via beeldbemiddeling van KPN Teletolk maar dertien uur per (werk)dag in gebarentaal de alarmcentrale kunnen bereiken. Beperkt tot abonnees van één leverancier van Total Conversation-software en daarmee beperkt in keuzevrijheid. Beperkt tot een specifiek abonnement dat moet worden aangevraagd/aangeschaft om 112 te kunnen bereiken. Die beperkingen staan haaks op het beleid van de overheid en op de Telecomwet, dat uitgaat van een gelijkwaardige toegang tot telefonie voor doven en slechthorenden.

Daarom heeft het Platform (doven, slechthorenden en tos) contact opgenomen met de Tweede Kamer. Het Platform pleit er onder andere voor dat doven en slechthorenden 112 altijd moeten kunnen bereiken zonder abonnement. Bij ‘gewone spraaktelefonie’ kan men immers met een mobiele telefoon ook altijd een noodoproep doen, zelfs als er bijvoorbeeld geen beltegoed is of het abonnement is stopgezet. Ook over andere bezwaren heeft het Platform de Tweede Kamer geïnformeerd. De minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd de belangenorganisaties te gaan vragen om input en feedback voor verbetering van de bereikbaarheid van 112 voor doven en slechthorenden.

REACH112
Het Platform doven, slechthorenden en tos adviseert de overheid de aanbevelingen van REACH112 voor implementatie van Total Conversation uit te voeren. In REACH112 onderzochten experts op het gebied van telefonie, Total Conversation en noodhulpdiensten uit onder andere Frankrijk, Groot-Brittannië, Nederland, Spanje en Zweden en de European Emergency Number Association (EENA) de mogelijkheden om in heel Europa 112 toegankelijk te maken voor doven en slechthorenden. REACH112 leverde een lijst met concrete aanbevelingen op hiervoor. Onder andere de EUD (European Union of the Deaf), EFHOH (European Federation of Hard of Hearing People), EENA (European Emergency Number Association) en het Europees Parlement steunen het gebruik van Total Conversation om 112 mee te kunnen bereiken.

Meer informatie:
www.kwaliteitteletolk.nl
www.toegankelijk.nu
www.reach112.eu

© 2023 Soap & Signaal