Home » Nieuws » Ministerie van VWS maakt toegankelijke brochure in gebarentaal

Ministerie van VWS maakt toegankelijke brochure in gebarentaal

dinsdag 1 oktober 2013Doven en slechthorenden zijn blij met 'vertaling' van de brochure ‘Handicap of chronische ziekte? Gelijke behandeling wettelijk geregeld’. Er is nu een versie van die brochure in Nederlandse gebarentaal (NGT) beschikbaar.

Ministerie van VWS maakt toegankelijke brochure in gebarentaal
De brochure in gebarentaal en met ondertiteling is een uitgave van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en bevat informatie over de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte. In deze wet is geregeld dat mensen met een handicap of chronische ziekte behandeld moeten worden net als ieder ander. De vertaling sluit aan op de logische opbouw van Nederlandse gebarentaal en is ook voorzien van ondertiteling en een voice-over, zodat iedereen de film kan volgen. De inhoud van de brochure is hier te bekijken.

Het onderwerp van de brochure is extra belangrijk, omdat dove en slechthorende mensen in Nederland soms moeite hebben om toegang te krijgen tot de samenleving. Zo is veel informatie niet goed toegankelijk door het ontbreken van een vertaling in NGT.

De belangenorganisaties voor doven en slechthorenden, verenigd in Signaal, zijn blij met deze vertaling in NGT en hopen dat andere instanties het voorbeeld van het ministerie van VWS volgen door ook hun informatie toegankelijk te maken voor doven en slechthorenden.

© 2023 Soap & Signaal