Home » Nieuws » Manifestatie "Het VN verdrag waarmaken" komt op voor belangen doven en slechthorenden

Manifestatie "Het VN verdrag waarmaken" komt op voor belangen doven en slechthorenden

donderdag 31 maart 2011Op dinsdag 29 maart kwamen meer dan 1300 mensen naar de landelijke Manifestatie 'Het VN-verdrag waarmaken' in het Beatrix Gebouw in Utrecht. Tijdens de manifestatie draaide alles om gelijke mensenrechten voor mensen met een fysieke beperking, blinden, doven en slechthorenden. Ook Signaal was van de partij.

Manifestatie

VN-verdrag in Nederland nog niet bekrachtigd

Het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking kwam in 2006 al tot stand, maar geldt nog steeds niet in Nederland. Het verdrag zegt dat het hebben van een beperking mensen niet langer buiten de maatschappij mag plaatsen. In het VN-verdrag hebben de landen van de VN afgesproken dat mensen met een beperking net als iedereen recht hebben op een goed leven en gewoon meedoen. Zolang dit verdrag niet door Nederland bekrachtigd wordt, kunnen mensen met een beperking zich in ons land niet beroepen op deze mensenrechten. Ons land loopt hiermee achter op de rest van Europa.

Nog geen concreet nieuws
De reden van de samenkomst in het Beatrix Gebouw in Utrecht was de Nederlandse regering er toe aan te zetten het VN-verdrag voor mensen met een beperking te ratificeren: het verdrag is wel ondertekend maar dus nog niet officieel onderschreven. De staatssecretaris, mevrouw van Veldhuijzen, heeft per brief geantwoord dat zij aan de voorbereiding van ratificatie werkt. Van enige tijdsplanning is vooralsnog geen sprake. De 1300 bezoekers van de Manifestatie zijn teleurgesteld in de trage gang van zaken.
 
Gelijke rechten in de samenleving
De Manifestatie richtte zich op mensen die een verschil willen maken in de samenleving: op het werk, in het onderwijs, in het openbare leven en in de wijk. Tijdens de Manifestatie draaide alles om gelijke mensenrechten voor mensen met een beperking. Dit werd zichtbaar op de themapleinen, op het centrale podium en in het congresgedeelte.

Meer informatie over het VN Verdrag Waarmaken klik hier.

© 2022 Soap & Signaal