Home » Nieuws » Manifestatie "Het VN verdrag waarmaken" in Utrecht

Manifestatie "Het VN verdrag waarmaken" in Utrecht

donderdag 27 januari 2011Op dinsdag 29 maart 2011 vindt in de Jaarbeurs Utrecht de Manifestatie "Tekenen en dan... Nú waarmaken!" plaats, over de ratificatie van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking.

Manifestatie

Op dinsdag 29 maart 2011 is er een landelijke manifestatie "Het VN-verdrag waarmaken" in de jaarbeurs in Utrecht. Tijdens de manifestatie draait alles om gelijke mensenrechten voor mensen met een beperking. Gelijktijdig met de manifestatie is er rond dezelfde thema's een boeiend en informatief congresprogramma.


Het Verdrag

Bijna alle landen van de wereld werken samen in de Verenigde Naties (VN). De VN legt regels vast in verdragen, zeg maar internationale wetten. De VN heeft op 13 december 2006 een verdrag gemaakt voor de rechten van mensen met een beperking. In dit verdrag hebben de landen van de VN afgesproken dat mensen met een beperking net als iedereen recht hebben op een goed leven en gewoon meedoen. De landen zeggen daarmee dat mensen allemaal verschillend zijn en toch gelijkwaardig. Het Verdrag geeft aan dat de samenleving zoveel mogelijk algemeen toegankelijk moet worden gemaakt. Dan kunnen zoveel mogelijk mensen mee doen zonder specifieke of individuele aanpassing.

Nederland ver achter bij andere landen

In de wereld zijn er al 147 landen die het verdrag ondertekend hebben en al 94 landen die het verdrag geratificeerd hebben, waaronder de meeste Europese landen. Een ander woord voor ratificeren is bekrachtigen. Dat is belangrijk om je als land te verplichten om echt met het verdrag aan de slag te gaan. Van de landen die het nog niet ratificeerden, zijn de meeste landen wel bezig met het voorbereiden van de daadwerkelijke uitvoering van het verdrag. Slechts enkele landen hebben nog weinig tot niets ondernomen, waaronder Nederland.

Nederland heeft het VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking in 2007 ondertekend. Zodra het verdrag door de Nederlandse regering is bekrachtigd, moet ook Nederland er voor zorgen dat de rechten voor mensen met een beperking daadwerkelijk worden uitgevoerd. Zolang dit verdrag niet door Nederland bekrachtigd wordt, kunnen mensen met een beperking in ons land niet beroepen op deze mensenrechten.

Aanmelden doe je op www.vnverdragwaarmaken.nl

© 2022 Soap & Signaal