Home » Nieuws » Kamervragen over toegankelijkheid alarmnummer 112

Kamervragen over toegankelijkheid alarmnummer 112

vrijdag 23 oktober 2015Onlangs deelden we op deze site het bericht over de slechte bereikbaarheid van 112. Dit noodsignaal is gehoord en door de politiek opgepikt. Als reactie op het bericht hebben twee Kamerleden van de PvdA (Astrid Oosenbrug en Otwin van Dijk) vragen gesteld aan de minister van Veiligheid en Justitie en de minister van Economische Zaken over de voortdurende onbereikbaarheid van 112 voor doven en slechthorenden.


Kamervragen over alarmnummer 112
1. Hebt u kennis genomen van het bericht “112 onvoldoende bereikbaar: levensgevaarlijke risico’s voor doven en slechthorenden” op de website van Signaal (www.toegankelijk.nu)? Herinnert u zich uw eerdere antwoorden van 26 mei 2014 over open standaarden voor KPN Teletolk? Herinnert u zich uw brief van 26 juni 2015, met daarin informatie over de voorzieningen voor 112 voor doven en slechthorenden.
2. Hoe verhoudt uw constatering dat “in de bereikbaarheid van 112 via deze voorziening problemen kunnen ontstaan” zich tot de conclusie in het artikel van Signaal “in meer dan de helft van de testsituaties ontvingen zij geen antwoord in tekst terug van de 112-centralisten”?
3. Deelt u de constatering dat het volstrekt ontoelaatbaar is dat in een groot aantal van de gesprekken van doven en slechthorenden met 112 de verbinding niet betrouwbaar is? Zo ja, waarom laat een oplossing dan toch al enige tijd op zich wachten?
4. Is inmiddels duidelijk waardoor de problemen veroorzaakt worden in het bereiken van 112 voor doven en slechthorenden? Zo nee, wat is de voortgang van het technisch onderzoek?
5. Heeft u de aanbevelingen van het Europese REACH112-project volledig overgenomen? Zo nee, waarom niet en verwacht u dit nog te gaan doen? Zo ja, waar blijkt dat uit?
6. Bent u bereid de technische onderzoeken naar de bereikbaarheid en betrouwbaarheid van 112 voor doven en slechthorenden aan de Kamer te sturen?
7. Kunt u toezeggen dat 112 binnen drie maanden betrouwbaar bereikbaar is voor doven en slechthorenden? Zo nee, op welke termijn kunt wel toezeggen dat doven en slechthorenden betrouwbaar het noodnummer kunnen bellen? Welke adviezen heeft u voor doen en slechthorenden als ze in de tussentijd een hulpdienst moeten bereiken?

Dit Kamerstuk is ook te bekijken op de site van de Tweede Kamer. Wij kijken reikhalzend uit naar de antwoorden, maar zijn eigenlijk nog meer benieuwd naar de oplossingen. Want dat er snel iets moet gebeuren is duidelijk!

© 2023 Soap & Signaal