Home » Nieuws » Kamervragen n.a.v. Signaal-enquête over alarmering doven en slechthorenden

Kamervragen n.a.v. Signaal-enquête over alarmering doven en slechthorenden

vrijdag 4 februari 2011In januari voerde Signaal een enquête uit onder doven en slechthorenden in Noord-Brabant en Zuid-Holland Zuid, die te maken hadden met de ramp in Moerdijk. Hieruit bleek dat de overheid 97% van de dove en slechthorende burgers niet bereikt met de huidige vorm van alarmering, waardoor deze bevolkingsgroep onnodige extra risico's loopt. En dat terwijl er een techniek bestaat om hen wel te bereiken bij alarmering. De uitkomsten van deze Signaal-enquête leidde tot onderstaande kamervragen.

Kamervragen n.a.v. Signaal-enquête over alarmering doven en slechthorenden

De overheid zet op dit moment twee middelen in om haar burgers te alarmeren: sirenes en brandweerwagens met luidsprekers. Omdat deze methodes uitsluitend via het gehoor waarneembaar zijn, worden 97% van de dove en slechthorende burgers hiermee niet bereikt. Ze worden niet gealarmeerd en gaan door met hun werkzaamheden. Dit is een gevaarlijke situatie.

Bij de ramp in Moerdijk kwam het merendeel van de doven en slechthorenden (84%) per toeval te weten dat er wat aan de hand was : men zet toevallig de televisie aan, ging even op internet het nieuws bekijken, of men ontving een sms van een familielid, etc.  Uiteraard was er toen al tijd verstreken. 71% van de doven en slechthorenden gaf aan later geïnformeerd te zijn dan de (goed)horende burgers: 34% van alle ondervraagde dove en slechthorende burgers werd 1 tot 5 uur later gealarmeerd, 15% zelfs 5 uur tot een dag later. Hieruit blijkt dat de overheid haar slechthorende en dove burgers niet (tijdig) bereikt met de huidige alarmering.

De  Cell Broadcasting-techniek, die bij rampen automatisch tekstberichten verzendt naar alle mobiele telefoons in de getroffen regio, zou dove en slechthorende burgers wel bereiken bij alarmering. Deze techniek is in de periode 2005-2007 uitvoerig getest en geëvalueerd, maar is tot op heden nog niet beschikbaar, waardoor doven en slechthorenden nog steeds onnodig extra risico lopen.


Naar aanleiding van deze resultaten uit de enquête en het bijbehorende persbericht van Signaal stelde Paulus Jansen (SP) kamervragen aan de ministers van Veiligheid en Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het onnodig extra risico voor doven en slechthorenden bij de brand van Chemie-Pack in Moerdijk.

Vraag 1:
Wat is uw oordeel over het bericht dat doven en slechthorenden extra risico liepen bij de brand van Chemie-Pack in Moerdijk omdat 70% van deze groep later geïnformeerd werd dan de (goed)horende bevolking?

Vraag 2:
Waarom is de cell broadcasting techniek (de sms-bom), waarmee ook alle doven via hun mobiele telefoon kunnen worden bereikt, in 2010 niet ingevoerd zoals u heeft toegezegd?

Vraag 3:
Bent u bereid dit systeem per ommegaande in te voeren? Zo nee, waarom niet?

Kamervragen worden doorgaans tussen de 3 tot 6 weken beantwoord. Het antwoord zult u op deze website kunnen lezen.


Download de pdf met de kamervragen.

© 2022 Soap & Signaal