Home » Nieuws » Inzet Signaal beloond: NL Alert wordt deze zomer ingevoerd

Inzet Signaal beloond: NL Alert wordt deze zomer ingevoerd

dinsdag 19 april 2011NL Alert is de naam van het Nederlandse alarmeringssysteem met de Cell Broadcast-techniek. Deze alarmering zendt tekstberichten op mobiele telefoons en is dus ook voor doven en slechthorenden toegankelijk. Deze week werd bekend dat NL Alert deze zomer ingevoerd wordt. Signaal is bijzonder blij met dit resultaat!

Inzet Signaal beloond: NL Alert wordt deze zomer ingevoerd

Wat is NL Alert?

NL Alert is een alarmeringssysteem dat bij rampen de burgers waarschuwt via een tekstbericht op hun mobiele telefoon. Deze tekstberichten bevatten ook informatie over hoe men moet handelen. Deze vorm van alarmering is toegankelijk voor doven en slechthorenden. NL Alert treedt deze zomer in werking.

Signaal droeg bij tot deze invoering

Signaal pleit al jaren voor een toegankelijke alarmeringsvorm voor doven en slechthorenden. Bij de ramp in Moerdijk op 5 januari 2011 hield Signaal een enquête onder de dove en slechthorende bevolking in het getroffen gebied. Daaruit bleek dat de huidige alarmering (sirenes en luidsprekers op wagens) voor 97% onder hen niet toegankelijk was. Hier ligt duidelijk een taak voor de overheid om ook deze burgers adequaat te alarmeren. Daarom stelde Signaal via dhr. P. Janssen kamervragen en ging Signaal in overleg met de projectleider van NL Alert. Signaal betreurde de veelvuldig opgelopen vertraging bij de invoering, onderstreepte het belang van deze alarmering voor doven en slechthorenden en hield de vinger aan de pols. Inmiddels is bekend dat NL Alert er deze zomer aan komt en is Signaal bijzonder blij met dit resultaat!

Hoe werkt NL Alert?

De berichten over de calamiteit worden verzonden naar alle aangesloten mobiele telefoons binnen een bepaalde stad of regio. Het systeem blijft ook in de lucht als het mobiele netwerk plat zou gaan. De introductie van NL Alert, die meerdere malen is uitgesteld, gaat gepaard met zorgvuldige voorlichting over wat mensen precies van het systeem kunnen verwachten.


Wat is het verschil met andere Alert-systemen?

Andere systemen zoals Amber Alert, Sms Alert en Burgernet zijn diensten, die op vrijwillige basis om hulp vragen bij de opsporing van bijvoorbeeld vermiste kinderen. Dit zijn persoonsgebonden diensten (vooraf abonneren). NL Alert is gericht op het waarschuwen en alarmeren onder extreme omstandigheden voor uw eigen veiligheid. Berichten kunnen worden verzonden in een geografisch geselecteerd gebied om over incidenten, rampen en noodsituaties te berichten. Voor NL Alert hoeft u zich niet te abonneren.

De sirenes blijven nog zeker tot 2018 loeien als zich een ramp of groot ongeval voordoet. In sommige steden zal men in de toekomst ook werken met sociale media zoals Twitter en met grote digitale borden in de stad die de alarmeringsberichten laten zien.

Voordelen Cell Broadcast (NL Alert)

NL Alert werkt met de Cell Broadcast-techniek. Deze techniek heeft 5 grote voordelen:
  • Breed bereik: Via zendmasten bereikt CB alle gsm's die aan staan. Er is geen abonnement nodig. Burgers worden ook gealarmeerd over een ramp in een andere gemeente wanneer ze zich daar bevinden.
  • Snel: Er is geen vertraging, zoals dat bij sms wel eens kan gebeuren.
  • Betrouwbaar: Een tekstbericht komt altijd door.
  • Robuust: Als het telefoonnetwerk plat gaat, blijft CB werken.
  • Privacy gewaarborgd: Uw telefoonnummer is niet bekend bij de overheid.

Moet ik iets doen?

Als u op uw mobiele telefoon testberichten zouden binnenkomen, dan staat uw mobiele telefoon al ingesteld op NL Alert. Omdat er voorlopig nog veel uitgetest wordt, kan dat vervelend zijn. U kunt daarom beslissen dit testkanaal uit te zetten. De instructies daarvoor vindt u hier.
De meeste telefoons die nu in omloop zijn, moeten handmatig worden ingesteld om de berichten van NL Alert te ontvangen. Eind 2011 komt er een publiciteitscampagne om de bevolking te informeren hoe u uw mobiele telefoon kunt instellen op NL Alert. Uiteraard komt deze informatie ook op de Signaal-website en in de Signaal-nieuwsbrief.

Wilt u meer weten over NL Alert en de Cell Broadcast-techniek, download de factsheet en neem een kijkje op Nederlandveilig.nl.


Dit nieuws kwam overigens ook op het NOS-journaal van zaterdag 17 april 2011. Bekijk dit nieuws opnieuw via deze link (9:15 tot 11:36). Klik op het knopje "Ab" onderaan het journaal-scherm als u ondertiteling wenst.

© 2023 Soap & Signaal