Home » Nieuws » Geschikte burgeralarmering voor doven en slechthorenden in 2012!

Geschikte burgeralarmering voor doven en slechthorenden in 2012!

vrijdag 23 december 2011Het waarschuwings- en alarmeringssysteem NL-Alert wordt in 2012 landelijk ingevoerd. NL-Alert berichten zijn erop gericht om burgers met tekstberichten via de mobiele telefoon te informeren bij een ramp of crisis. NL-Alert is de afgelopen maanden uitgebreid getest in de veiligheidsregio’s Haaglanden, Twente en Rotterdam-Rijnmond. Het systeem is in zijn huidige vorm een waardevolle toevoeging aan de bestaande instrumenten van crisiscommunicatie en zal de komende jaren verder worden ontwikkeld. Dat schreef minister Opstelten van Veiligheid en Justitie gisteren in een brief aan de Tweede Kamer.
SIGNAAL heeft in 2011 een lobby opgezet voor de invoering van NL-Alert. Deze alarmeringsvorm is visueel, en daardoor ook zeer geschikt voor doven en slechthorenden.

Geschikte burgeralarmering voor doven en slechthorenden in 2012!Na de giframp in Moerdijk op 5 januari 2011, heeft Signaal zich hard gemaakt voor geschikte burgeralarmering voor doven en slechthorenden. De huidige alarmering, sirenes en luidsprekers, zijn ongeschikt voor hen, zo bleek uit een enquête van Signaal. De overheid heeft de taak alle burgers te alarmeren, maar deze groep werd niet bereikt! Doven en slechthorenden zijn eerder gebaat bij visuele alarmeringsvormen. NL alert is daarvoor zeer geschikt: het is een uiterst betrouwbare alarmering die via tekstberichten op de mobiele telefoon alle burgers informeert over rampen in de buurt. Je hoeft je bovendien niet aan te melden. Signaal is ontzettend blij dat deze alarmeringsvorm groen licht krijgt voor 2012!

NL-Alert zal eerst in de drie genoemde testregio’s worden ingevoerd, omdat zij al bekend zijn met de mogelijkheden en werkwijze van het systeem. De bedoeling is om het systeem nog voor voor zomer 2012 in gebruik te nemen. Daarna wordt NL-Alert ingevoerd in de overige regio’s. Deze regio’s kunnen NL-Alert inzetten vanaf medio november 2012.

Uit een belevingsonderzoek blijkt dat de Nederlandse bevolking positief staat tegenover NL-Alert als nieuw alarmeringsinstrument. Burgers noemen het een groot voordeel dat zij concrete informatie ontvangen waardoor zij beter en sneller kunnen inschatten welk gevaar dreigt. Een NL-Alert bericht komt binnen op de mobiele telefoon en bevat informatie over de aard en de ernst van een calamiteit, de eventuele persoonlijke risico’s en wat men kan doen om zichzelf in veiligheid te brengen. Tevens wordt het middel als passend ervaren in de huidige levensstijl en het daarbij horende mediagebruik.

De technische werking is getest door berichten te verzenden op een testkanaal en de ontvangst daarvan te controleren op verschillende typen telefoons. Geconstateerd is dat de techniek achter NL-Alert werkt en goed wordt ontvangen op telefoons op het 2G netwerk (GSM telefoons). De dienstverlening op het 3G netwerk (smartphones) moet echter nog worden verbeterd. Deze verbeteringen zullen naar verwachting nog voor de invoering van NL-Alert zijn doorgevoerd. Ook aan de kant van de toestellen zelf wordt nog gewerkt om het bereik te vergroten. Diverse leveranciers hebben aangegeven NL-Alert te zullen ondersteunen en steeds meer toestellen worden standaard geactiveerd voor NL-Alert.


Brief Tweede Kamer invoering NL Alert

Rapport invoering NL Alert  

© 2022 Soap & Signaal