Home » Nieuws » Gelijkwaardige toegang tot telecom?

Gelijkwaardige toegang tot telecom?

dinsdag 26 april 2011De Telecomwet wordt gewijzigd en dit is ook van groot belang voor doven en slechthorenden. De wetswijziging pleit voor "gelijkwaardige toegang" tot telecom voor doven en slechthorenden, maar Signaal merkt dat de wijziging zoals die nu voor ligt uitmondt in ongelijkwaardigheid. Bekijk het lobbywerk van Signaal!

Gelijkwaardige toegang tot telecom?

Telecomwet


Doven en slechthorenden hebben, net zoals (goed)horenden veel belang bij en recht op goede telecommunicatiemiddelen. De regelgeving hiervoor is de Telecomwet, die deze periode gewijzigd wordt.

Een van de voornaamste wijzigingen voor doven en slechthorenden is "het Besluit universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen" waarbij men "gelijkwaardige toegang" wil realiseren ook voor doven en slechthorenden.

Gelijkwaardige toegang? Of toch niet?


Zoals de Algemene Maatregel van Besluit er nu uit ziet, voorziet Signaal ernstige problemen inzake:
  • interoperabiliteit van toestellen voor doven en slechthorenden onderling, en interoperabiliteit met toestellen voor horenden.
  • tekst- en beeldbemiddelingsdienst worden apart bekeken, terwijl Signaal pleit voor een integratie van audio (spraak), tekst en beeld (gebaren), in de vorm van Total Communication.
  • de openingstijden voor de beeldbemiddelingsdienst stellen gebruikers voor een voldongen feit en laat geen mogelijkheid tot samenwerking met 112 toe.
  • de rechtstreekse mogelijkheid voor doven en slechthorenden om zonder bemiddelingsdienst met horenden te 'telecommuniceren'.
  • bemiddelaars dienen zich te houden aan een (ethische) code, waardoor bevoogdende redactionele ingrepen onmogelijk worden.

Besluit:

Zoals hierboven geschetst is er helemaal geen sprake van "gelijkwaardige toegang tot telecom"/ Signaal stelt vast dat er een ongelijkwaardige behandeling is, omdat de telecomwet niet van toepassing is op de aangepaste functionaliteiten (beeld en/of tekst) waarvan doven en slechthorenden gebruik maken. Doven en slechthorenden hebben lang niet dezelfde mogelijkheden als de horende bevolking. Een apart kader zoals deze AMvB (en wetswijziging) resulteert in sommige gevallen juist in ontoegankelijkheid van telecom.
Signaal wenst daarom verder overleg om de verankering van de bemiddelingsdienst voor doven en slechthorenden tot een hoger plan te tillen. Signaal neemt dit thema uiteraard verder op in haar lobbywerk en heeft als doel om dit goed uitgangspunt van "gelijkwaardige toegang tot telecom" om te zetten in de praktijk.


Bekijk de reactie van Signaal

Signaal bundelde alle opmerkingen omtrent de AMvB in een document en leverde die in als officiële reactie op de AMvB op 22 april 2011.

© 2022 Soap & Signaal