Home » Nieuws » Deelnemers onderzoek medische hulpverlening gezocht

Deelnemers onderzoek medische hulpverlening gezocht

vrijdag 4 maart 2011Het project 'Zorg Beter' zoekt deelnemers voor een onderzoek naar medische hulpverlening aan dove en slechthorende mensen in Nederland. Iedereen vanaf 12 jaar kan meedoen.

Deelnemers onderzoek medische hulpverlening gezocht

Waarom het project Zorg Beter?

Veel slechthorende en dove mensen ervaren problemen als ze medische zorg nodig hebben. Met dit onderzoek wil men de medische hulpverlening aan doven, slechthorenden en horenden met elkaar vergelijken. Hierdoor komt men er hopelijk achter waardoor mensen met een gehoorbeperking soms problemen ervaren in de toegang tot zorg en hoe groot deze problemen echt zijn.
De uitkomsten van dit onderzoek kunnen worden gebruikt om de medische hulpverlening te verbeteren. Daarom is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen meedoen aan ons vragenlijst-onderzoek. Hoe meer mensen er meedoen, des te groter is de kans dat we de resultaten in de toekomst kunnen gebruiken.

Vragenlijstonderzoek


Wij zijn op zoek naar mensen die een vragenlijst over gezondheid en gezondheidszorg willen invullen. U krijgt per e-mail een link toegestuurd waarmee u de vragenlijst zelf, op een voor u goed moment, via internet kunt invullen. Voor mensen die op jonge leeftijd slechthorend zijn geworden, is lezen en het beantwoorden van vragenlijsten soms lastig, daarom is het taalgebruik in de vragenlijst aangepast. Ook kunt u ervoor kiezen om de vragen in NmG of NGT te bekijken.

Wie kan er meedoen?


Iedereen die ouder is dan 12 jaar kan meedoen. Ook als u (bijna) nooit naar een dokter gaat.
Er zijn twee verschillende vragenlijsten. Een voor jongeren van 12-18 jaar en een voor volwassenen vanaf 18 jaar. We willen de antwoorden van mensen met een gehoorbeperking vergelijken met de antwoorden van horende mensen in Nederland, daarom hopen we dat ook veel horende jongeren en volwassenen vanaf 12 jaar de vragenlijsten willen invullen.

Communicatie-onderzoek


Er vindt ook een kleiner onderzoek plaats naar de communicatie tussen huisartsen en hun patiënten met een gehoorbeperking. Als u meedoet aan het vragenlijstonderzoek kunt u apart aangeven of u ook mee wilt doen aan dit kortere onderzoek.
Nadat u bij de huisarts bent geweest vragen wij u en uw huisarts om een vragenlijst in vullen (ongeveer 5 minuten werk). Uw huisarts komt niet te weten welke antwoorden u hebt gegeven.
Dit onderzoek loopt anderhalf jaar door, dus ook als u niet vaak naar de huisarts gaat kunt u meedoen.

Hoe kunt u meedoen?


U kunt meedoen door uw naam en adres te mailen aan zorgbeter@gmail.com. U krijgt dan een toestemmingsformulier thuisgestuurd. Nadat u deze heeft teruggestuurd ontvangt u per e-mail een link waarmee u de vragenlijst kunt invullen. Meer informatie Meer informatie kunt u lezen op www.zorgbeter.info . U kunt uw vraag ook mailen naar: zorgbeter@gmail.com.

Bron: Zorg Beter

© 2022 Soap & Signaal