Home » Nieuws » Centrale huisartsenpost Rijnmond bereikbaar per chat

Centrale huisartsenpost Rijnmond bereikbaar per chat

woensdag 16 februari 2011Centrale huisartsenpost Rijnmond is bereikbaar voor dove en slechthorende patiënten. Een voorbeeld voor alle andere huisartsenposten!

Centrale huisartsenpost Rijnmond bereikbaar per chat

Toegankelijkheid huisartsenposten Rijmond uniek


Doven en slechthorenden in de regio Rijnmond kunnen sinds februari 2010 hun huisartsenpost bereiken via een beveiligd chatprogramma. Deze mogelijkheid om via internet contact op te nemen met de huisartsenpost is nieuw in Nederland. Voor deze toegankelijke dienstverlening ontving de huisartsenposten Rijnmond onlangs de Sam Pattipeiluhu-prijs 2010, die jaarlijks wordt uitgereikt door de Stichting Welzijn Doven Rotterdam (Swedoro). Deze prijs gaat telkens naar het beste initiatief in het voorafgaande jaar om doven en slechthorenden beter te laten integreren in de maatschappij.Andere huisartsenposten nog niet bereikbaar

Wanneer men terecht wil bij een huisartsenpost, dient men op voorhand een telefonische afspraak te maken. Dit is voor doven en de meeste slechthorenden niet mogelijk.

Huisartsenpost Rijnmond regelde een goede bereikbaarheid voor hun dove en slechthorende patiënten. Het is uniek in Nederland dat doven en slechthorenden op deze manier contact op kunnen nemen met de huisartsenpost. Signaal wil andere huisartsenposten aanzetten om deze bereikbaarheid bij de HAP Rijnmond over te nemen.

Hoe werkt het?

Op de website van de Centrale Huisartsenpost Rijnmond kunnen bewoners van Rotterdam en omgeving tijdens de openingsuren van de huisartsenpost inloggen door hun postcode aan te klikken. Daarna kunnen ze chatten met de huisartsenpost.
Een ervaren doktersassistente zorgt ervoor dat de vraag terecht komt bij de huisartsenpost waar de eigen huisarts aan verbonden is; en vervolgens wordt de klacht bekeken en wordt er actie ondernomen: voorlichting of advies, een afspraak op de huisartsenpost of een huisbezoek door de arts.

Ook uw huisartsenpost toegankelijk maken?

Wijs uw eigen huisartsenpost op dit prachtige initiatief. De huisartsenpost Rijnmond is een voorbeeld voor alle andere huisartsenposten in Nederland.

Huisartsenpost Rijnmond en Swedoro: gefeliciteerd!

Signaal feliciteert de centrale huisartsenposten Rijnmond met dit prachtige initiatief en Swedoro voor hun goede lobby en samenwerking.


Link: Centrale Huisartsenpost Rijnmond en Swedoro

© 2022 Soap & Signaal