Home » Wat doet Signaal » Burgeralarmering

Burgeralarmering

'Hoort u de sirene? Zet de radio aan.' Dat is een handig advies in geval van calamiteiten, behalve voor slechthorenden en doven. SIGNAAL pleit al enkele jaren voor een intelligente oplossing. Er zijn inmiddels allerlei testen gedaan, bijvoorbeeld via SMS (werkt niet goed) en Cell Broadcasting (een goed werkende techniek om tekstberichten te versturen naar mobiele telefoons, die nog steeds niet is doorgevoerd).

Het thema burgeralarmering  is door SIGNAAL bij de brand bij Moerdijk op 5 januari 2011 actief opgenomen. Doelstelling: een vorm van alarmering die slechthorenden en doven net zo goed bereikt als horenden.

SIGNAAL heeft naar aanleiding van de brand bij Chemie Pack in Moerdijk een enquete gehouden onder de dove en slechthorende mensen in getroffen regio. 68 doven en slechthorenden namen hieraan deel en hieruit bleek dat:

- 97% van de dove en slechthorende burgers niet bereikt wordt met de huidige alarmering (sirene en luidsprekers)

- 71% van de doven en slechthorenden in die regio later geinformeerd werden dan de goedhorenden

- De grote meerderheid van de doelgroep informatievoorziening via televisie verkiest. Internet komt op de belangrijke tweede plaats. De radio is slechts voor een klein deel van de doelgroep mogelijk.

- Rampenzenders dienen ondertiteling te voorzien. Dat was nu bij Omroep Brabant en RTV Rijnmond niet het geval. SOAP! , het samenwerkingsverband omtrent ondertiteling, neemt dit op.

 

SIGNAAL is in overleg met de projectleider van NL Alert over een nieuwe vorm van alarmering, namelijk via de cell broadcast-techniek. NL Alert met de cell broadcast-techniek heeft een aantal voordelen op sms alert:

* het is breed bereikbaar: men moet zich bij NL Alert niet aanmelden, bij sms Alert moet dat wel. NL Alert zendt een tekstbericht uit naar alle mobiele telefoons in de getroffen regio. Sms Alert is enkel voor de eigen woonplaats, nl. de gemeente waar men zich aangemeld en geabonneerd heeft. Dat is niet handig wanneer men in een andere gemeente werkt, en daar ook geinformeerd wenst te worden.

* het is snel: NL Alert werkt met de cell broadcasttechniek die heel snel is. De sms-techniek kent echter wel vertragingen, zoals bij Oud en Nieuw.

* het is betrouwbaar: Een bericht van NL Alert komt altijd door. Een sms kan daarentegen wel verdwijnen of een keertje niet door komen.

* het is een robuust systeem: Zelfs wanneer het telefoonnetwerk plat gaat, kan NL Alert berichten versturen naar de mobiele telefoons in de getroffen regio's.

Meer informatie over NL Alert vindt u hier.


De doelstelling van SIGNAAL op het gebied van burgeralarmering
Burgeralarmering is zowel landelijk als regionaal volledig waarneembaar voor mensen met een auditieve beperking.

De aanpak van SIGNAAL op het gebied van burgeralarmering
Lobbyen voor optimale waarschuwing voor slechthorenden en doven in geval van calamiteiten door evaluatie/monitoring van (consequente toepassing van) 'cell broadcasting' bij burgeralarmering en door goede voorlichting aan de achterban.

© 2022 Soap & Signaal