Home » Nieuws » Belangenorganisaties sturen brief: maak 112 bereikbaar voor doven en slechthorenden!

Belangenorganisaties sturen brief: maak 112 bereikbaar voor doven en slechthorenden!

maandag 21 juli 2014Signaal, Signcall en Tolknet zijn bezorgd over de (on)bereikbaarheid van het alarmnummer 112 voor doven en slechthorenden. Signaal roept de overheid op om nu eindelijk eens haar verantwoordelijkheid te nemen en de voortdurende problemen rondom de bereikbaarheid van 112 voor doven en slechthorenden op te lossen. De gezamenlijke belangenorganisaties voor doven en slechthorenden stuurden onlangs een brief naar de vaste Kamercommissies om hier weer aandacht voor te vragen.

Belangenorganisaties sturen brief: maak 112 bereikbaar voor doven en slechthorenden!Signaal stuurde onlangs een brief met het standpunt naar de Vaste Kamercommissies Economische Zaken, VWS en Veiligheid &Justitie. De discussie over de bereikbaarheid van het alarmnummer is niet nieuw. Signaal is al vanaf 2010, toen Signaal namens de belangenorganisaties voor doven en slechthorenden een intensieve lobby startte voor verbeteringen van de Telecomwet, in gesprek met betrokken partijen en overheidsinstanties. Helaas doet de regering tot op heden niets met de informatie en adviezen van Signaal en neemt zij niet de verantwoordelijkheid om 112 voor doven en slechthorenden bereikbaar te maken.

Tijdens zogeheten consultatierondes bij het Ministerie van Economische Zaken (EZ) drong Signaal er herhaaldelijk op aan om de vereisten rond de bereikbaarheid van 112 mee te nemen in de regelgeving voor de nieuw te vormen beeld- en tekstbemiddelingsdienst. Toen bekend werd dat en hoe de Telecomwet gewijzigd zou gaan worden, voorspelde Signaal in april 2011 problemen, onder andere op het gebied van interoperabiliteit en de beperkte mogelijkheden voor samenwerking met 112. Het Ministerie van EZ, verantwoordelijk voor de Telecomwet, schoof de verantwoordelijkheid voor telefonische bereikbaarheid van 112 af op het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ). Maar veiligheidsminister Opstelten legde die verantwoordelijkheid op zijn beurt weer bij Maxime Verhagen, de toenmalige Minister van Economische Zaken. 

REACH112
Van 2009 tot en met 2011 vertegenwoordigde de Nationale Politie (KLPD) de Nederlandse regering in het Europese REACH112 project. REACH112 publiceerde een document waarin duidelijk staat omschreven wat er moet worden gedaan om 112 bereikbaar en toegankelijk te maken voor doven en slechthorenden, zowel technisch als organisatorisch. Hoe lang blijven de ministeries V&J en EZ deze oplossing negeren en schuiven ze elkaar de hete aardappel toe? Moeten er soms eerst een paar dove en slechthorende doden vallen?
Het is dus hoog tijd dat de ministeries in actie komen en de zaken gaan regelen zoals in het REACH112 project is omschreven! We hopen dat de adviezen van Signaal niet langer genegeerd worden en dat de oproep die we namens alle doven en slechthorenden aan de ministeries doen, snel gehoor vindt.

De belangenorganisaties zetten zich via Samen Sterk in voor diverse thema’s, waaronder telecommunicatie & spoedeisende hulp.
Lees ook de berichten van Signcall en Tolknet over deze kwestie.

© 2023 Soap & Signaal