Home » Nieuws » Aanbeveling bereikbaarheid 112 op Europees niveau

Aanbeveling bereikbaarheid 112 op Europees niveau

vrijdag 16 september 2011Vanuit het Europees Parlement komt het signaal dat het noodnummer 112 bereikbaar moet zijn voor doven en slechthorenden, zowel met gebarentaal als met tekst. Enkele parlementsleden stelden een Schriftelijke Verklaring op voor een directe en volledig toegankelijke bereikbaarheid van het noodnummer 112.

Aanbeveling bereikbaarheid 112 op Europees niveau

Volledige en directe bereikbaarheid van het noodnummer 112 redt levens!

Deze week is er in de Europese Commissie een Schriftelijke Verklaring gelanceerd, waarin staat hoe het Europees noodnummer 112 voor doven, slechthorenden en mensen met spraakproblemen volledig bereikbaar zou moeten zijn.

Deze Schriftelijke Verklaring, WD112 genoemd, is een resultaat van samenwerking van de EENA (European Emergency Number Association), EFHOH (European Federation of Hard of Hearing People), EUD (European Union of the Deaf).

De Schriftelijke Verklaring WD112 roept de Europees Commissie en de regeringen van de EU-lidstaten op om maatregelen te treffen om alle burgers drempelloze toegang te geven tot het noodnummer 112.

Wat is de inhoud van WD112?

De Schriftelijke Verklaring WD112 roept op tot:
- volledig toegankelijke en directe bereikbaarheid van het noodnummer 112;
- wetgeving en standaardisatie in de lidstaten van de Europese Unie;
- mogelijkheden te voorzien van videotechnologie zodat 112 bereikbaar is via Total Communication (zowel tekst als gebarentalen);
- 112 moet voor alle telefoons bereikbaar zijn, ongeacht welk netwerk of apparatuur je hebt.

Wat is een Schriftelijke Verklaring?

Men heeft een 'Written Declaration', een Schriftelijke Verklaring, gemaakt. Dat is een tekst van maximum 200 woorden over een thema dat binnen de bevoegdheid van de Europese Unie ligt. Leden van het Europees Parlement kunnen deze verklaringen gebruiken om een een debat te voeren over een thema dat onder bevoegdheid van de EU valt. Als de meerderheid van de Europese parlementsleden (369) na drie maanden de Verklaring tekenen, wordt de Verklaring plenair besproken. Het is van belang om nu zo veel mogelijk leden van het Europees Parlement te overtuigen van het belang van de bereikbaarheid van 112, om de Verklaring WD112 te ondertekenen.
De Europese parlementsleden die de Verklaring WD112 initieel steunen zijn:
  • Marian-Jean MARINESCU (Roemenië)
  • Dr Ádám KÓSA (Hongarije)
  • Eva LICHTENBERGER (Oostenrijk)
  • Gianni PITTELLA (Italië)
  • Gesine MEISSNER (Duitsland)

Bron: Eppgroup en EUD

© 2022 Soap & Signaal