Home » Nieuws » 112 onvoldoende bereikbaar: levensgevaarlijke risico’s voor doven en zwaar slechthorenden

112 onvoldoende bereikbaar: levensgevaarlijke risico’s voor doven en zwaar slechthorenden

maandag 5 oktober 2015Volgens de Rijksoverheid kunnen doven en zwaar slechthorenden met speciale Total Conversation-software via computer, tablet of smartphone bellen met 112. Maar inmiddels blijkt uit testen dat dove en slechthorende bellers niet (goed) contact kunnen krijgen met het alarmnummer. Het Platform Doven, Slechthorenden en TOS luidt de noodklok: “Dit levert grote risico’s op voor doven en zwaar slechthorenden.”

112 onvoldoende bereikbaar: levensgevaarlijke risico’s voor doven en zwaar slechthorenden(klik hier voor het bericht in NGT)

Namens de Rijksoverheid zijn het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) en de Nationale Politie samen verantwoordelijk voor de bereikbaarheid van 112. In februari 2015 lanceerden zij een oplossing waarmee ook doven en zwaar slechthorenden het alarmnummer 112 zouden moeten kunnen bereiken. Aanvankelijk leek dit een verbetering, maar verscheidene testen maakten in de afgelopen maanden duidelijk dat de bereikbaarheid van 112 nog steeds niet gegarandeerd kan worden.

Eénrichtingsverkeer is geen contact
In de testoproepen bleek dat testdeelnemers meestal wel contact konden leggen met 112 en dat een opgestuurde tekst arriveerde, maar in meer dan de helft van de testsituaties ontvingen zij geen antwoord in tekst terug van de 112-centralisten. Alsof je als goedhorende belt naar 112 en er wel wordt opgenomen, maar je niet te horen krijgt wat de centralist zegt. “Eénrichtingsverkeer is geen contact”, stelt Wouter Bolier, vertegenwoordiger van Platform Doven, Slechthorenden en TOS op het gebied van 112 en telecommunicatie. “Deze situatie levert grote risico’s op voor elke dove of ernstig slechthorende die acuut hulp nodig heeft.”

En de problemen zijn nog niet opgelost. Toen deze testresultaten al vroeg in de testfase bekend werden, startte de Nationale Politie onmiddellijk een onderzoek. Zes weken later (!) meldde het Ministerie van VenJ aan het Platform dat de problemen onder voorbehoud waarschijnlijk op korte termijn zullen zijn opgelost. Tot op de dag van vandaag hebben nieuwe testen nog steeds niet aangetoond dat 112 nu wél goed bereikbaar is. Bolier: “Het uitblijven van verbeteringen, aangetoond met nieuwe, onafhankelijke testen, ondergraaft ons vertrouwen in een goede afloop. We maken ons grote zorgen over de risico’s die de onvoldoende bereikbaarheid van 112 voor doven en zwaar slechthorenden oplevert.”

“Volg internationale adviezen bij inrichting 112”
Er zijn internationale adviezen opgesteld over de bereikbaarheid van 112, in het zgn. REACH112-project. In REACH112 onderzochten experts op het gebied van telefonie en noodhulpdiensten uit zeven landen de mogelijkheden om in Europa 112 toegankelijk te maken voor doven en slechthorenden. Wouter Bolier: “Wanneer nationale alarmcentrales deze Europese richtlijnen volgen, dan weet iedereen zeker dat doven en slechthorenden 112 goed kunnen bereiken. Maar de Nederlandse overheid, via verantwoordelijke partijen VenJ en politie, negeert de aanbevelingen van REACH112. Het Platform Doven, Slechthorenden en TOS heeft steeds gewaarschuwd voor problemen wanneer je afwijkt van deze aanbevelingen.” Dat is nu ook gebleken uit de testen van afgelopen zomer. Daarom doet het Platform nogmaals een dringend beroep op de overheid, VenJ en de politie om de Europese richtlijnen van REACH112 uit te voeren.

Het Platform Doven, Slechthorenden en TOS zet zich in rond diverse thema’s. SIGNAAL vertegenwoordigt het Platform voor de thema’s Telecommunicatie en Bereikbaarheid van 112.

© 2023 Soap & Signaal